Genel Güneş Kollektörü

Günısı ve Fotovoltaik Sistemlerin Kıyaslanması

No Comments

Güneş enerjisini kullanıma kazandıran en öncelikli çözüm alternatifleri “Gün ısı” ve “Fotovolatik” sistemlerdir. Gün ısı sistemleri güneş enerjisini sıcak su elde etmek için kullanırken, Fotovoltaik sistemler güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren ve depolayan sistemlerdir.

Bu sistemlerin kapasite ve verimleri, güneş akısı değerleri, güneşlenme süreleri, iklim şartları, sistem kalitesi ve sistemin büyüklüğüne göre değişmektedir.

Fotovoltaik sistemler bireysel kullanımda genellikle hane elektrik ihtiyacını sağlamak için kullanılmaktadır. Ortalama bir ev yaklaşık 10kW/gün elektrik tüketmektedir. Bu tüketimde, evde bulunan tüm elektrikli eşyaların etkisi bulunmaktadır. Ev aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon, fırın ve prizler bunlardan bazılarıdır. Kurulacak bir fotovoltaik sistem ile bu aletlerin elektrik ihtiyaçları güneşten sağlanabilir.

Gün ısı sistemleri bireysel kullanım amacıyla hane halkının sıcak su ihtiyacını karşılamak ve/veya mekan ısıtması için kullanılabilmektedir. Güneşten elde edilen ve suya aktarılan enerji, sıcak su depolarında muhafaza edilir. Depolanan sıcak su, gerek kullanım amaçlı olarak banyo ve mutfaklarda, gerekse mekan ısıtma amacıyla kalorifer ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılabilmektedir.

150m2 ve 4 kişinin yaşadığı bir evde banyo ve mutfakta kullanım amaçlı sıcak su (380C) ihtiyacı yaklaşık 200LT olmaktadır. Söz konusu ihtiyacı karşılamak için gerekli enerji ihtiyacı ise yaklaşık 7kW/gün olarak hesaplanmaktadır. Mekan (ev) ısıtma söz konusu olduğunda ise bu enerji ihtiyacı kış aylarında 160kW/gün seviyesine kadar çıkmaktadır. İhtiyaç duyulan enerji miktarı evin konumu, ısı yalıtımı ve iklim koşullarına göre değişkenlik göstermektedir.

Fotovoltaik sistemeler ile gün ısı sistemlerini kıyaslamak için “İstanbul’daki 4 kişilik bir hanenin Nisan ayındaki sıcak su ihtiyacı” örneği üzerinden ilerleyelim. Nisan ayında İstanbul günde 6,1 saat ortalama ile güneşlenmektedir.(Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=ISTANBUL)

Yukarıda da belirtildiği gibi 4 kişilik bir ailenin günlük sıcak su ihtiyacı için toplam 7kW/gün enerji ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyacı “gün ısı” ve “fotovoltaik sistemlerle” karşıladığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkmaktadır; inceleyelim…

Öncelikle Gün ısı sistemini tanımlayalım: Vakum cam tüplü kolektöre sahip, basınçlı çalışan ve yalıtımlı deposu olan bir sistem seçelim. Her bir vakum tüp Nisan ayında ortalama 0,06kW/saat ısıtma performansı ortaya koyabilmektedir. Dolayısı ile en az 20 vakum cam tüp ile çalışan bir sistem Nisan ayında, gün içinde gerekli olan 7kW/gün enerjiyi sağlayacaktır. Böyle bir gün ısı sisteminin kurulumu için gerekli alan yaklaşık 3,5m2’dir. Kurulum maliyeti ise 3.500TL-5000TL (2020) seviyesindedir.

Aynı enerji ihtiyacını (7kW/gün) fotovoltaik sistem ile karşılamak istediğimizde gerekli kurulum alanı 10m2 olmaktadır. Kurulum maliyeti ise yaklaşık 20.000TL-25.000TL (2020) aralığında oluşmaktadır. Sonuç olarak aynı sıcak su miktarını elde etmek için fotovoltaik sistem gün ısı sistemine göre 3 kat daha fazla alan ve 5 kat daha fazla harcama ihtiyacı oluşturmaktadır.

Sistemlerin ömürleri açısından değerlendirdiğimizde her iki sistemin de 10 yıl ve üzeri süre hizmet vermesi beklenmektedir. Bakım ve işletme maliyeti olarak her iki sistemin de son derece masrafsız oldukları söylenebilir.

Bu sebepledir ki; hane elektrik ihtiyacını fotovoltaik sistem ile karşılarken, evin ısınma ve sıcak su ihtiyacı için gün ısı sistemlerinden yararlanmak daha mantıklı olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.