G-Solar ürünleri

güneşin sonsuz enerjisinden faydalanarak yaşam alanlarında, sıcak su ve ısıtma gibi ihtiyaçlara verimli çözümler sunmaktadır.

Neden G-Solar?

İstanbul merkezli “Eraydın Solar Enerji” firması, G-SOLAR markası altında yenilenebilir enerji ürünleri üretmektedir. G-SOLAR’ın 2017 başından beri devam eden Ar-Ge süreci, 2018 yılı son çeyreğinde, ürünün gerek performans, gerekse kalite olarak hedeflenen noktaya ulaşması ile ticarileşme aşamasına gelmiştir. G-SOLAR yenilikçi dizaynı, yüksek kalite çizgisi, montaj ve kullanım kolaylığı ile günısı pazarına yeni bir standart getirmektedir.

Dünyada hızla artan enerji ihtiyacı ile beraber, yüksek karbon emisyonu gerçekleştiren fosil yakıtların tüketimi nedeniyle küresel ısınma tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Küresel ısınma hakkında bilimsel araştırmalar göstermektedir ki; Dünya’nın ekolojik dengesinin korunması ve olası çevre sorunlarının önüne geçilebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları ve doğadan enerji elde edebilen çözüm alternatiflerinin öncelikli tercih edilmesi gerekmektedir.

Güneş tükenmeyen tek enerji kaynağı olması ve geniş ulaşılabilirlik imkanı sayesinde, yenilenebilir enerji alternatifleri arasında ön plana çıkmaktadır.

G-Solar ürünleri güneşin sonsuz enerjisinden faydalanarak yaşam alanlarında, sıcak su ve ısıtma gibi ihtiyaçlara verimli çözümler sunmaktadır.

Kalite Politikamız

<